Services incidental to agricultural production

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: EN HU
Заказчик: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Номер: 6724324
Дата публикации: 30-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Agricultural services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
   Anna liget 1.
   Szarvas
   5540
   Hungary
   Telephone: +36 66313855
   E-mail: zoltan.weisz@kmnp.hu
   Fax: +36 66311658
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://kozzetetel.provitalzrt.hu
   Additional information can be obtained from PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
   Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
   Budapest
   1061
   Hungary
   Contact person: 1061
   Telephone: +36 17961000
   E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu
   Fax: +36 17961001
   Internet address(es):
   Main address: http://www.provitalzrt.hu
   Address of the buyer profile: http://www.provitalzrt.hu

   PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
   Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
   Budapest
   1061
   Hungary
   Contact person: 1061
   Telephone: +36 17961000
   E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu
   Fax: +36 17961001
   Internet address(es):
   Main address: http://www.provitalzrt.hu
   Address of the buyer profile: http://www.provitalzrt.hu
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Nemzeti Park
  5. Main activity:
   Other activity: Nemzeti Park
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Vállalkozási keretszerződés szálastakarmány készítésére kaszálással rendképzéssel, bálázással és szalma körbála készítésére a KMNP területén, valamint a körbálák telepekre szállítására és kazlazásra


   2. Main CPV code:
    77110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vállalkozási keretszerződés szálastakarmány készítésére kaszálással rendképzéssel, bálázással és szalma körbála készítésére a Körös-Maros Nemzeti Park területén, valamint a körbálák telepekre szállítására és kazlazásra.

    Nyertes Ajánlattevő(k) feladatát képezi a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság állatállományának szálastakarmány, illetve alomanyag igényének biztosítása, az Igazgatóság által üzemeltetett erő- és munkagépek kapacitásának bérmunkában történő kiegészítésével. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A teljesítéssel kapcsolatban a nyertes ajánlattevő(k) további költségigénnyel nem élhet(nek).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Vállalkozási szerződés a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítására és szalma bálázására.


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    77110000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység.


   4. Description of the procurement:

    A szerződés tárgyát Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység - lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.

    A KMNP Igazgatóság a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységben mintegy 23 500 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála (azaz mintegy 34 545 m3 körbála) előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.

    Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.

    Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.

    Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 11 000 000 Ft+ áfa összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 21 999 678 Ft + áfa összeghatárig adjon le megrendeléseket.

    A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.

    Az eseti megrendelések tartalma:

    Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés - adott esetben az előzetes felmérés - figyelembevételével kerül megállapításra.A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.

    Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.

    A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: 2. értékelési részszempont: Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) / Weighting: 1
    Price - Weighting: 9
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-03-01
    End: 2018-11-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a jelen felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:

    — 2015. évi CXLIII. törvény,

    — 2013. évi V. törvény,

    — 2011. évi CXCV. törvény,

    — 2003. évi XCII. törvény,

    — 2007. évi CXXVII. törvény.

    A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


   14. Title:

    Vállalkozási szerződés a Körös-ártér területi egység - lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítására és szalma bálázására.


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    77110000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Körös-Maros Nemzeti Park Körös-ártér területi egység.


   17. Description of the procurement:

    A szerződés tárgyát Körös-ártér területi egység - lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.

    A KMNP Igazgatóság a Körös-ártér területi egységben mintegy 4200 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála (azaz mintegy 6 174 m3 körbála) előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.

    Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.

    Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.

    Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 4 000 000 Ft+ áfa összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 7 999 820 Ft + áfa összeghatárig adjon le megrendeléseket.

    A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.

    Az eseti megrendelések tartalma:

    Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés - adott esetben az előzetes felmérés - figyelembevételével kerül megállapításra.A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.

    Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.

    A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) / Weighting: 1
    Price - Weighting: 9
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-03-01
    End: 2018-11-30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services Источник: TED

Environmental services Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Architectural design services Источник: TED