Human resources management consultancy services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: EN HU
Заказчик: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Номер: 7639099
Дата публикации: 09-02-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
   Lajos utca 80.
   Budapest
   1036
   Hungary
   Telephone: +36 15552950
   E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
   Fax: +36 15552929
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://drantalkadosa.kozzetetel.hu/
   Additional information can be obtained from dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00339)
   Andrássy út 17. 2. emelet, 10. ajtó
   Budapest
   1061
   Hungary
   Contact person: 1061
   Telephone: +36 17930640
   E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
   Fax: +36 17930648
   Internet address(es):
   Main address: http://www.ofa.hu
   Address of the buyer profile: http://www.ofa.hu

   dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00339)
   Andrássy út 17. 2. emelet, 10. ajtó
   Budapest
   1061
   Hungary
   Contact person: 1061
   Telephone: +36 17930640
   E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
   Fax: +36 17930648
   Internet address(es):
   Main address: http://www.ofa.hu
   Address of the buyer profile: http://www.ofa.hu
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: közhasznú tevékenység a munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Vállalkozási szerződés a munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítására a foglalkoztatási osztályok átalakításával


   2. Main CPV code:
    79414000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vállalkozási szerződés a munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítására a foglalkoztatási osztályok átalakításával.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79414000, 79313000, 79419000, 79633000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Budapest, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megye.


   4. Description of the procurement:

    Háttér: A szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítására von. reform gyorsítása a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

    Projekt céljai:

    1. A foglalkozatási osztályok munkájának hatékonyságának növelése – a munkaerő piaci reform végrehajtásának gyorsítása a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkapiacra való visszaterelésének segítésével

    2. A kidolgozott reform irányok a gyakorlatba átültetése a lehető legrövidebb idő alatt.

    3. A program finomítása, a már meglévő koncepciók finomhangolása, különös tekintettel a (a) munkaügyi központok működési kiválóságának megteremtésére (mint például a mentori hálózat hatékony kialakítása), (b) a felnőttképzés rendszerének finomítása (például: állami és vállalati képzések határának, OKJ-s és B körös képzések szerepének tisztázása, a kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, a nyelvi oktatás szerepének pontosítása).

    A program 3 fő témakörhöz kapcsolódó kérdéseket válaszol meg:

    1. Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana

    2. Felnőttképzés optimalizálása

    3. Végrehajtási képesség erősítése

    A program fázisai és fő tevékenységek fázisonként:

    1. Előkészítés – 1 hét

    Végrehajtási szervezet kialakítása.

    Csapattagok kiválasztása.

    Adatgyűjtés indítása.

    2. Diagnosztika, intézkedések kidolgozása – 7 hét

    A foglalkoztatási osztályok működésének diagnosztikája a nemzetközi legjobb gyakorlattal összehasonlítva a javítási lehetőségek kijelölésével.

    Munkaadó és egyéb partnerekkel való együttműködés módja.

    Standard működési eljárások létrehozása elvi elemeinek kialakítása a fő folyamatokra fókuszálva.

    A foglalkoztatási osztályok munkatársai időbeosztásának tervezése a hatékony működés érdekében.

    A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertanának kidolgozása.

    A pilot megyékben használandó eszköztár véglegesítése.

    Rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszere a nemzetközi példák alapján.

    A projekt szervezeti transzformációs módszertanának és a projekt navigátorok képzési módszertana leírásának elkészítése.

    Monitorozás és visszamérés.

    3. Pilotprojekt és finomhangolás – legfeljebb 12 hét

    Transzformációs program pilot szakasza 20 járás foglalkoztatási osztályainak lefedésével (kijelölt pilotmegyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye) – érintettek létszáma: kb. 413 fő.

    Országos kiterjesztés ütemterve: meghatározásra kerül a projekt lezárása után a többi megyére való kiterjesztés munkaterve és erőforrásterve.

    A projekt végtermékei.

    1. termék: Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana

    A foglalkoztatási osztályok diagnosztikai elemzése. A foglalkoztatási osztályok főbb folyamatainak, a teljesítménymenedzsment-rendszernek és a főbb szervezeti kérdéseknek hatékonysági szempontból történő elemzése, ez alapján a fejlesztendő területek meghatározása és sorrendbe állítása.

    Sztenderd működési eljárások kialakítása a főbb folyamatokra.

    A hatékony működést elősegítő nemzetközi legjobb gyakorlatok leírása, átadása és bevezetése a foglalkoztatási osztályokon, ezen belül min.:

    i) Ügyfél regisztráció és szegmentálás;

    ii) Munka kiajánlás folyamata;

    iii) Rendszeres munkakereső megbeszélések módszertana.

    A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertana.

    Az eszközrendszer kialakítása és bevezetése a pilotfázisban lefedett járásokban, ezen belül min.:

    i) A napi teljesítmény-értékelést segítő vizuális tábla;

    ii) Heti megbeszélések menetrendje;

    iii) Vezetői időbeosztás kialakítása;

    iv) Visszajelzés és a teljesítmény-értékelő megbeszélések módszertana

    Munkaügyi osztály vezetői kézikönyv.

    A vezetőket célzó tréning és módszertani anyag: tartalmazza a működési kiválóság teljes módszertanát, az eszközöket és a foglalkoztatási osztályok vezetéséhez szükséges eszközrendszer leírását a nemzetközi legjobb gyakorlatok magyarországi adaptálásával.

    A karakterkorlátra tekintettel a közbeszerzés ismertetése A VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek" rovatban kerül folytatásra!


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: A minőségi kritériumok a Vl.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása" rovatban, a közbeszerzés ismertetésének folytatását követően kerülnek részletesen kifejtésre. / Weighting: 48
    Price - Weighting: 72
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 6
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Részajánlattétel kizárása: Az egymásra épülő feladatok ellátása nem adható több kézbe a feladat komplex jellegére tekintettel, azaz egy koncepció mentén lehet kialakítani a programot. A szolgáltatás természete tehát nem teszi lehetővé részajánlattételi lehetőség biztosítását.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

    A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

    Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.” 3.§ (3) bek.).

    Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

    A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

    Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.

    Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.

    A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.

    A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

    A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.

    A „Kr.” 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

    A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. („Kr.”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a „Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

    A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

    P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a „Kr.” 19.§ (1) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő (és a vizsgált időszakban megszűnt) valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

    — a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

    — a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

    — a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

    P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a „Kr.” 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tanácsadás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

    Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan az ajánlattevő,

    P.1. ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő;

    P.2. ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tanácsadás) származó nettó árbevétele évente nem érte el legalább a 120 millió Ft-ot.

    A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P.1.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

    A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

    A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

    A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

    A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („Kr”) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.

    Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

    A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

    M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai szerint.

    A „Kr.” 21. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

    Irányadók a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bek.-ei is.

    Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

    A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 22.§ (5) bek-re!

    A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 6 éven (72 hónapon) belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik („Kr.” 22.§ (4) bek.).

    M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

    Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzban az előírtak szerint projektenként meg kell adni a szakmai tapasztalattal érintett témákat.

    Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

    M.3. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. h) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 2 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás cégszerűen aláírt nyilatkozattal történő bemutatása az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő részéről.

    A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.

    Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (M.1.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

    Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.

    FOLYTATÁS AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI PONTBAN.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

    Az alkalmasság minimumkövetelményei:

    M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)

    M.1.1 min. 1 db szervezeti transzformációs, hatékonyság növelő program kidolgozásához és végrehajtásához kapcsolódó tanácsadás tárgyú referenciával, amely min. 300 főt érintett;

    M.1.2. min. 1 db tanácsadás tárgyú referenciával, amely a munkakeresők elemzés(ek)en alapuló szegmentációját és az egyes szegmensek munkaerőpiacra való visszavezetésének módszertanát is tartalmazta;

    M.1.3. min. 1 db, munkaügyi hivatal vagy azzal azonos funkciójú közig.-i szerv részére végzett tanácsadás tárgyú referenciával, amelynek célja az adott szerv szervezeti teljesítménymenedzsmentje rendszerének kialakítása volt;

    M.1.4. min. 1 db, gazdaságfejlesztés területén nyújtott tanácsadás tárgyú referenciával, amely az adott országban működő képzési rendszer reformjának vizsgálatát is magában foglalta;

    M.1.5. min. 1 db, fiókhálózat átalakítási program kidolgozására vonatkozó referenciával;

    Egy referenciaigazolás az előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, ha abból az előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

    Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontja alapján a hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

    M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

    M.2.1. min. 1 fő szakemberrel, aki közgazdaságtan területén szerzett felsőfokú végzettséggel, és szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakításával kapcsolatos tanácsadásban szakmai tapasztalattal bír és min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkában:

    — szerkezetátalakítási, transzformációs programok,

    — gazdaságfejlesztés,

    — fiókhálózat átalakítási programok.

    M.2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú Master of Business Administration vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakításával kapcsolatos tanácsadásban tapasztalattal bír, és min. 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkában:

    — szerkezetátalakítási, transzformációs programok,

    — gazdaságfejlesztés,

    — fiókhálózat átalakítási programok.

    M.2.3. min. 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú Master of Business Administration vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és min. 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkában:

    — szervezeti hatékonyság növelő, transzformációs programok,

    — fiókhálózat átalakítási programok.

    Valamennyi szakember esetében az egyenértékű végzettséggel való rendelkezés esetén az egyenértékűség egyértelmű igazolása ajánlattevő kötelezettsége.

    Egy személy egy pozícióba jelölhető a fentiek közül, az átfedés nem megengedett.

    A Kbt. 65.§ (10) bek. alapján: Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.1. pont szerinti, és az M.2.2. pont szerinti feladatokat maga az ajánlattevő, vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ezen alkalmassági feltételek igazolásához tehát ajánlattevő más szervezet kapacitására nem támaszkodhat, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

    M.3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 2 év mindegyikében min.15 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és min. 1 fő vezető tisztségviselővel.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

    A teljesítés igazolása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján.

    Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdés szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kiállításától számított 30 napon belül történik. A nyertes a teljesítés során havonta arányos mértékben jogosult részszámlát benyújtani.

    Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:

    — 2015. évi CXLIII. törvény,

    — 2013. évi V. törvény,

    — 2017. évi CL. törvény.

    Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a.

    Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a.

    A szakmai ajánlatban foglaltak megsértésének esetére kikötött kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 2 %-a.

    Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a.

    A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-14
   Local time: 14:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-14
   Local time: 14:00
   Place:

   1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. emelet 10.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  Részajánlattétel kizárása: Az egymásra épülő feladatok ellátása nem adható több kézbe a feladat komplex jellegére tekintettel, azaz egy koncepció mentén lehet kialakítani a programot. A szolgáltatás természete tehát nem teszi lehetővé részajánlattételi lehetőség biztosítását.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148. § előírásai szerint.

   VI.3) pont folytatása:

   13. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással való rendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű.

   14. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.

   15. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése.

   16. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerű.

   17. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum – Tájékoztatás az ajánlattevőknek c. dokumentumban találhatók.

   II.2.4) A közbeszerzés ismertetésének folytatása:

   2. termék: Felnőttképzési rendszer optimalizálásának lehetőségei

   A rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszerének áttekintése.

   A vállalati rövid ciklusú képzések nemzetközi legjobb gyakorlatainak gyűjteménye a sikeres programok legfontosabb tényezőinek azonosítása.

   3. termék: A szervezeti végrehajtási képesség erősítése

   A projektben részt vevő kollégák képzési módszertana: képesség fejlesztés az előkészítés, diagnosztika és tervezési fázisok során egyrészt formális tréningeken, másrészt a közös munka során. A kollégákat fel kell készíteni, hogy a pilot fázis után a programot Magyarország teljes területéri kiterjesszék.

   Teljes kiterjesztés terve. A program teljes kiterjesztését tartalmazó terv a felelősök és a szükséges erőforrások megnevezésével.

   Monitorozási és visszamérési módszertan. A fő működési hatékonyságot és eredményességet mérő mutatószámok kialakítása, mérésük módszertanának kialakítása, mérési frekvenciájuknak meghatározása.

   II.2.5) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KIFEJTÉSE:

   Minőségi kritérium - Név: / Súlyszám:

   2. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata

   2.1. Az M.2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

   2.2. Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

   2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

   2.4. Munkaügyi minisztérium vagy munkaügyi hivatal vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére Németországban és/vagy Dániában és/vagy skandináv országban min. 1db projekt keretében végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 8 fő) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

   3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (0-100 pont) - Súlyszám: 20


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148. § előírásai szerint.

   VI.3) pont folytatása:

   13. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással való rendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű.

   14. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.

   15. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése.

   16. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerű.

   17. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum – Tájékoztatás az ajánlattevőknek c. dokumentumban találhatók.

   II.2.4) A közbeszerzés ismertetésének folytatása:

   2. termék: Felnőttképzési rendszer optimalizálásának lehetőségei

   A rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszerének áttekintése.

   A vállalati rövid ciklusú képzések nemzetközi legjobb gyakorlatainak gyűjteménye a sikeres programok legfontosabb tényezőinek azonosítása.

   3. termék: A szervezeti végrehajtási képesség erősítése

   A projektben részt vevő kollégák képzési módszertana: képesség fejlesztés az előkészítés, diagnosztika és tervezési fázisok során egyrészt formális tréningeken, másrészt a közös munka során. A kollégákat fel kell készíteni, hogy a pilot fázis után a programot Magyarország teljes területéri kiterjesszék.

   Teljes kiterjesztés terve. A program teljes kiterjesztését tartalmazó terv a felelősök és a szükséges erőforrások megnevezésével.

   Monitorozási és visszamérési módszertan. A fő működési hatékonyságot és eredményességet mérő mutatószámok kialakítása, mérésük módszertanának kialakítása, mérési frekvenciájuknak meghatározása.

   II.2.5) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KIFEJTÉSE:

   Minőségi kritérium - Név: / Súlyszám:

   2. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata

   2.1. Az M.2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

   2.2. Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

   2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

   2.4. Munkaügyi minisztérium vagy munkaügyi hivatal vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére Németországban és/vagy Dániában és/vagy skandináv országban min. 1db projekt keretében végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 8 fő) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

   3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (0-100 pont) - Súlyszám: 20


   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Building-cleaning services Источник: TED

Software support services Источник: TED

Publishing services Источник: TED

Repair and maintenance services Источник: TED

System and support services Источник: TED