Tájékoztató a szerződés módosításáról - Elektronikus berendezések és készülékek All risks biztosítása

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: HU
Заказчик: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Номер: 7719105
Дата публикации: 12-02-2018
Источник: Közbeszerzési Hatóság
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Описание

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/30
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.02.12.
Iktatószám: 805/2018
CPV Kód: 66510000-8
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye: Európa
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka Zita
Telefon: +36 306036526
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Elektronikus berendezések és készülékek All Risks biztosítása” szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
„Elektronikus berendezések és készülékek All Risks biztosítása” szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Európa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Elektronikus berendezések és készülékek All Risks biztosítása” szolgáltatás beszerzése:
3100 db nettó 1.178.000.000 Ft beszerezési értékű tablet biztosítása
Tablet nettó Ft értékben megjelölt biztosítási összegének változása 20%-os avulást
figyelembe véve a szerződés időtartama alatt:
1 db tablet értéke (Ft)
1. év 380 000
2. év 304 000
3. év 228 000
4. év 152 000
5. év 76 000
3100 db tablet értéke (Ft)
1. év 1 178 000 000
2. év 942 400 000
3. év 706 800 000
4. év 471 200 000
5. év 235 600 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

6390 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Elektronikus berendezések és készülékek All Risks biztosítása” szolgáltatás beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8835000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Európa
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Elektronikus berendezések és készülékek All Risks biztosítása” szolgáltatás beszerzése
3100 db nettó 1.178.000.000 Ft beszerezési értékű tablet biztosítása
Tablet nettó Ft értékben megjelölt biztosítási összegének változása 20%-os avulást figyelembe véve
a szerződés időtartama alatt:
1 db tablet értéke (Ft)
1. év 380 000
2. év 304 000
3. év 228 000
4. év 152 000
5. év 76 000
3100 db tablet értéke (Ft)
1. év 1 178 000 000
2. év 942 400 000
3. év 706 800 000
4. év 471 200 000
5. év 235 600 000
További 95 db tablet biztosítása
Tablet nettó Ft értékben megjelölt biztosítási összegének változása 20%-os avulást figyelembe véve
a szerződés időtartama alatt:
1 db tablet értéke (Ft)
1. év (2018.05.25-ig) 441 856
2. év (2018.05.26-2019.05.25-ig) 353 485
3. év (2019.05.26-2020.05.25-ig) 256 114
4. év (2020.05.26-2021.05.25-ig) 176 742
95 db tablet értéke (Ft)
1. év (2018.05.25-ig) 41 976 320
2. év (2018.05.26-2019.05.25-ig) 33 581 075
3. év (2019.05.26-2020.05.25-ig) 25 185 830
4. év (2020.05.26-2021.05.25-ig) 16 790 490
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9085108
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 72. pontjára, illetve a szerződés megkötésekor hatályos Kbt. 141. §-ában foglaltakra tekintettel a Felek a Szerződéseket az alábbiak szerint módosítják:
I. A biztosítható vagyontárgyak
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 20. pontjában foglalt hivatkozást az alábbiak szerint módosítják:
20. A szerződés alapján biztosított Eszközök a Szerződő által egyedi azonosító jellel meghatározott és a szerződés 2. sz., illetve a 8. számú mellékletében felsorolt Eszközök, beleértve azok
a) beépített elektronikus és egyéb moduljait,
b) rendeltetésszerű használatához felszerelt tartó szerkezeteit, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékait és alkatrészeit.
II. A kockázatviselés kezdete, kötvényesítés
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 12. pontját az alábbiak szerint módosítják:
12. Kockázatviselés kezdete - a 2. számú melléklet tekintetében - a szerződés mindkét Fél általi aláírását követő nap 00:00 órája (azaz a hatálybalépés időpontja), a 8. számú melléklet tekintetében a jelen szerződésmódosítás hatályba lépése, 2017.12.
01. 00.00 órája.
III. Biztosítási összeg
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 25. pontja az alábbiak szerint módosul:
25. Biztosító az Eszközök biztosítási összegét minden évforduló előtt 60 nappal megküldi a Szerződő részére egyeztetés céljából a szerződéskötéskor megadott biztosítási összegből kiindulva az alábbiak szerint 20 %-kal csökkenti, 20 %-nak véve az éves avulás mértékét:
A 2. számú mellékletben szereplő Eszközök értékének alakulása:
1 db tablet értéke (Ft)
1. év 380 000
2. év 304 000
3. év 228 000
4. év 152 000
5. év 76 000
3100 db tablet értéke (Ft)
1. év 1 178 000 000
2. év 942 400 000
3. év 706 800 000
4. év 471 200 000
5. év 235 600 000
A 8. számú mellékletben szereplő Eszközök értékének alakulása:
1 db tablet értéke (Ft)
1. év (2018.05.25-ig) 441 856
2. év (2018.05.26-2019.05.25-ig) 353 485
3. év (2019.05.26-2020.05.25-ig) 256 114
4. év (2020.05.26-2021.05.25-ig) 176 742
95 db tablet értéke (Ft)
1. év (2018.05.25-ig) 41 976 320
2. év (2018.05.26-2019.05.25-ig) 33 581 075
3. év (2019.05.26-2020.05.25-ig) 25 185 830
4. év (2020.05.26-2021.05.25-ig) 16 790 490
A Felek rögzítik, hogy a jelen táblázatban megjelölt értékek nettó értékek és az évforduló szerinti biztosítási összegként tekintendőek.
A Biztosító a fentiek szerinti biztosítási összegekkel kiszámolt díjat illetve díjszámítást megküldi a Szerződőnek egyeztetés céljából.
A Szerződő leellenőrzi a díjszámítást és a kiszámított díjat, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról értesíti a Biztosítót legkésőbb az évfordulót megelőző 30. napon. Amennyiben a díjszámítás és a kiszámított díj Szerződő álláspontja szerint nem megfelelő, a Felek egyeztetni kötelesek.
A jelen pont szerint egyeztetett biztosítási összeg az évfordulóval válik a Felek közötti, a jelen Szerződés szerinti jogviszonyban érvényessé és hatályossá.
IV. A biztosítási díj, illetve díjtétel megállapítása
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 27. pontja az alábbiak szerint módosul:
26. A biztosítás éves díjtétele a szerződés 2. és 8. számú mellékletében felsorolt Eszközökre és az aktuális éves biztosítási összegre vetítve: 2,5 ‰.
A 8. számú mellékletben felsorolt 95 db Eszközre a Biztosító tört díj kiszámlázására jogosult.
V. Kapcsolattartók
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 126. és 127. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
126. Biztosító részéről a Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Ocskán Koppány
Szervezeti egység: Kiemelt ipari értékesítési osztály
levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
tel: +36 1 429 2579
fax: +36 1 429-2535
e-mail: koppany.ocskan@allianz.hu

127. Biztosító részéről egyedi kárrendezéssel kapcsolatos kérdésekben:
Ocskán Koppány
Szervezeti egység: Kiemelt ipari értékesítési osztály
levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
tel: +36 1 429 2579
fax: +36 1 429-2535
e-mail: koppany.ocskan@allianz.hu
VI. A Szerződés mellékletei
A Szerződés 8. számú mellékletként kiegészül a szerződésmódosítás 1. számú mellékletével.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítására a Szerződés 72. pontja, valamint a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott alapján került sor, tekintettel arra, hogy további 95 db tablet biztosítása vált szükségessé, azonban egy új biztosítási szerződés megkötése az Ajánlatkérő számára jelentős többletköltséget jelentett volna, annak következtében, hogy egy új biztosítási szerződés beszerzésekor a táblagépek tárolásának és használatának speciális körülményei miatt - ismerve a jelenlegi biztosításunk nagyon magas, 100% feletti kárhányadát - a biztosítási piac szereplői nem, vagy csak többszörös díjtétellel vállalták volna a jelenlegi szerződésünk díjtételéhez képest.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8835000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9085108 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosításához hozzájárult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
Közbeszerzési
Hatóság

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

K1864 Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékkezelési részfeladatok (gyűjtés, szállítás) ellátása II. Источник: Közbeszerzési Hatóság

„TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 - Kivitelezési munkák” Источник: Közbeszerzési Hatóság

Traumatológiai osztály protetikai feladatainak ellátásához protézisek beszerzése konszignációs raktárkészletet biztosításával Источник: Közbeszerzési Hatóság

Letkés Község intézményeinek energiahatékonyságot célzó felújítási munkái Источник: Közbeszerzési Hatóság

Szeged, Garam Utcai Óvoda, Tünde Téri Óvoda és a Szentmihályi Bölcsőde felújításának kivitelezési munkái három részajánlati körben Источник: Közbeszerzési Hatóság